اخبار گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ
مجله اقتصاد فرهنگ
مشتریان
خدمات گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ
مزیت های گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ

درک بوم فرهنگی کشور

امروزه فرهنگ با یک تعریف گسترده همه امور زندگی را در بر می گیرد. به یک معنا فرهنگ همه محتوای زندگی بشری است. محتوایی که حتی ضروری ترین امور زندگی مانند پوشاک، مسکن و غیره را تحت تاثیر قرار می دهد. گروه پژوهشی اقتصادِ فرهنگ با درک صحیح از بوم فرهنگی کشور، سعی در رشد و اعتلای آن دارد.

کاهش هزینه و افزایش کارایی

بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمان هاي اقتصادي، واحدهاي توليدي صنعتي و مؤسسات خدماتي مي باشد. گروه پژوهشی اقتصادِفرهنگ با استفاده از تکنولوژی ها و متدهای پیشرفته در تلاش برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خدمات خود می باشد.

کاهش ریسک

درک مدیریت ریسک، مستلزم درک عوامل و زمینه هایی است که منجر به ریسک های پروژه می شود که اغلب بدون در نظر گرفتن ماهیت پروژه است. با شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی، پیگیری، کنترل و ارتباطات در تلاشیم تا سطح ریسک را به پایین ترین حد خود برای مجموعه های فرهنگی فعال در سراسر کشور کاهش دهیم.

عملکرد
1500

نفر ساعت

آموزش

800

ساعت

مشاوره

3000

ساعت

پژوهش

همکاران
گرا
خیرانت
مرکز رشد فعالان فرهنگی