ارزیابی

اگر بتوان مجموعه های فرهنگی را در سه قسمت سیاست گذار، متولی و مجری تقسیم بندی کرد، مجموعه های متولی، تشکیلاتی هستند که همواره مشکل ارزیابی مجموعه های فرهنگی را بر اساس استانداردهای خود داشته اند. این موضوع آنچنان اهمیت پیدا می کند که این ارزشیابی در اختصاص منابع محدود مجموعه های متولی کاملا موثر خواهد بود. یکی از شئون مجموعه اقتصاد فرهنگ همکاری با مجموعه های متولی فرهنگی است که وظیفه حمایت و پشتیبانی معنوی و مادی از فعالین فرهنگی را دارند. این مجموعه ها همواره در ارزشیابی و تعیین اولویت برای تخصیص منابع به فعالان فرهنگی مراجعه کننده، مشکلات فراوانی داشته اند و نتوانسته اند شفافیت لازم را بر اساس اصول و استانداردهای از پیش تعیین شده به منصه ظهور برسانند. نتیجه این عدم شفافیت، ایجاد سوال در ذهن فعالان فرهنگی غیربرخوردار از منابع خواهد شد که “معیارهای حمایت بیشتر از یک مجموعه فرهنگی چیست؟”

در همین راستا گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ در زمینه ارزشیابی فعالیت های فرهنگی و مجموعه های مربوط به متولیان امر آمادگی همکاری دارد. هم در بخش تدوین استانداردها و هم در مرحله ارزشیابی، نمره دهی و رتبه بندی. ارزیابی مجموعه های فرهنگی می تواند در زمینه های مدیریت کلان مجموعه، حسابرسی، موارد حقوفی، ارزیابی اثربخشی فعالیت ها، کیفیت محصولات و … باشد. همچنین این ارزیابی می تواند در غالب ارائه گواهی به مجموعه های فرهنگی و یا ارائه گزارش های اختصاصی باشد.

گردشگری چه مزایای اقتصادی دارد؟

گردشگری به جز دوره‌هایی خاص، همواره بازاری رو به رشد و پول‌ساز بوده که مزایا و منفعت‌های زیادی برای کشورها...

چهارمین نشست کافه اقتصاد محتوا

کافه اقتصاد محتوا و استارتاپ 💫 گزارش چهارمین دورهمی کافه محتوا: 🖊در ابتدای چهارمین جلسه از سلسله دورهمی های کافه...

سومین نشست کافه اقتصاد محتوا

سومین نشست کافه اقتصاد محتوا و استارتاپ با موضوع "صنعت مرچندایزینگ یا تجاری سازی محصولات کاراکتر محور " برگزار شد....