درباره ما
درباره ما

امروزه فرهنگ با یک تعریف گسترده همه امور زندگی را دربرمی گیرد. به یک معنا فرهنگ همه نرم افزار ومحتوای زندگی بشری است محتوایی که حتی ضروری ترین امور زندگی مانند مسکن پوشاک و خوراک را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد. آنچه که تعیین می کند انسان ها چگونه زندگی کنند و دنیا به چه صورت اداره شود و به چه سمتی حرکت کند فرهنگ است. از این روست که در دنیا بخش قابل توجهی از اولویت ها، فعالیت ها وبرنامه ریزی کشورها و نخبگان در حوزه فرهنگ است. از سینما گرفته تا فضای مجازی تا سبک زندگی هایی که در همه امور زندگی قابل مشاهده هستند. این چرخه عظیم برای اینکه بتواند مسیر خود را ادامه بدهد مانند هر حوزه دیگری طبیعتا با حوزه اقتصاد ترکیب می شود واقتصاد فرهنگ معنی پیدا می کند اقتصاد فرهنگ یعنی اقتصاد فعالیت هایی که محتوا منتقل می کند از تولید یک کالای فرهنکی تا ارایه یک خدمت فرهنگی.
هم اکنون سخت می توان انسانی را در جهان پیدا کرد که مصرف فرهنگی نداشته باشد حال این فرهنگ یا فرهنگ بومی خود است یا فرهنگی که از سایر نقاط جهان به او عرضه شده است. ما نیز در ایران. با جمعیت قریب هشتاد میلیون جمعیت با درصد سواد بالا حجم گسترده ای از مصرف محصولات فرهنگی داریم، لذا اگر مسئله فعالین فرهنگی هنرمندان نهادهای فرهنگی خصوصی وحاکمیتی و همچنین عموم مردم رشد وارتقای زندگی مردم ایران است باید جهت زیست فرهنگی ومصرف فرهنگی برنامه ریزی واقدامات گسترده ای صورت گیرد.
ایران اسلامی با غنای بی نظیر فرهنگی برگرفته از اسلام وتاریخ وتمدن چندهزار ساله قابلیت دارد تا به عنوان قطب اصلی تولید فرهنگ ناب، سالم، ارزش مدار وخانواده محور در جهان امروز شناخته شود ودرصد قابل توجهی از این حوزه را به خود اختصاص دهد. بی شک مهمترین مسئله شکل گیری چرخه تولید ومصرف فرهنگ در ایران اقتصاد فرهنگ می باشد حوزه ای که تا به امروز از آن غفلت شده است و ما با وجود همه ظرفیت ها وتوانمندی های فرهنگی شاهد یک چرخه فرهنگی وابسته به نفت و بازار فرهنگی پر از محصولات غیرایرانی هستیم.
گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ با هدف ارتقای جریان تولید ومصرف فرهنگی وافزایش چشمگیر بازار ومصرف محصولات فرهنگی ایرانی درکشورمان ودنیا تاسیس شده تا بتواند با فعالیت هایی چون آموزش , پژوهش ومشاوره بتواند آغازگر دوره ای جدید درفرهنگ کشورمان وجهان باشد .

مأموریت

گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ، اولین شرکت مشاوره مدیریت در ایران است که به‌صورت تخصصی در اقتصاد و مدیریت فرهنگی به ارائه «راه حل» مبادرت دارد. این سازمان بر آن است به‌عنوان مشاور در کنار سازمان‌های فرهنگی قرارگرفته و در مسیر خودکفایی اقتصادی به آن‌ها یاری رساند. گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ بدین منظور از بروزترین تئوری‌های علمی پس از بومی‌سازی آن بهره خواهد گرفت.

چشم‌انداز

• بزرگ‌ترین تولیدکننده دانش بومی اقتصادِفرهنگ در کشور؛
• برترین ارائه‌دهنده خدمات مشاوره‌ای در مسیر خودکفایی اقتصادی مؤسسات و کسب‌وکارهای فرهنگی؛
• و مشاور حرفه‌ای و مطمئن در کنار بزرگ‌ترین سازمان‌های فرهنگی کشور

ارزش‌های حاکم بر مجموعه

• حل مسئله مبتنی بر مدل‌های علمی و راه‌حل‌های بومی
• نوآوری در خدمات و فرایندها
• سخت‌کوشی
• حفظ محرمانگی اطلاعات

گروه اقتصاد فرهنگ از متخصصان و تجربه‌داران عرصه مدیریت مجموعه‌های فرهنگی تشکیل‌شده است و خود تمام دغدغه‌های اقتصادی، چالش‌ها و موانع این نوع مجموعه‌ها را درک کرده و تجربیات و الگوهای موفق را در گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ جمع آورده‌اند تا در جهت اعتلای اقتصاد فرهنگ تلاش کنند.
تیم اجرایی اقتصاد فرهنگ تمامی تخصص‌هایی که برای مدیریت اقتصادی یک مجموعه فرهنگی نیاز هست را جمع آورده است؛ دانش‌هایی درزمینه برنامه‌ریزی استراتژیک، بازاریابی، تولید و مدیریت پروژه، تأمین مالی و انواع آن، حسابداری، ثبت و پیگیری موارد حقوقی. هرکدام از اعضا درزمینه تخصصی خود سال‌ها با مجموعه‌های فرهنگی همکاری داشته‌اند و تمامی نیازها، اقتضائات، محدودیت‌ها و... این نوع مجموعه‌ها را می‌دانند و برای رفع آن پیشنهادهایی متناسب با اقلیم فرهنگی کشور برای کنشگران فرهنگی دارند.

 

با بررسی نیازهای موسسات فرهنگی در مدیریت مجموعه های خود با شش حوزه اصلی مواجه شده ایم. با بهبود حوزه های ذیل در موسسات شاهد ارتقای چرخه اقتصادی موسسات فرهنگی خواهیم بود. به ازای هر حوزه یک گروه علمی در گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ از میان نخبگان، فعالین و متخصصین این حوزه تشکیل شده است.

این مجموعه در حوزه های تخصصی ذیل اقدام مطالعات نموده و به فعالین این حوزه دانش های مربوطه را به صورت تخصصی ارائه می دهد.

مختری تحقیق و بررسی در حوزه اقتصاد فرهنگ و مدیریت سازمان های فرهنگی نشان می دهد که در این زمینه، پژوهش های اندکی در کشورمان صورت گرفته است. این پژوه شها نیز عمدتاً در قالب ترجمۀ آثار خارجی بوده است. بدیهی است در چنین فضایی، لزوم پژوهش های بومی که بر روی سازمان های فرهنگی کشورمان و ناظر به مصرف کنندگان کالاها و خدمات فرهنگی ایرانی انجا مشده باشد، احساس می شود.
ب همنظور رفع این کمبودها، گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگی بر آن شده است که پژوهش هایی کاربردی مختص بوم ایرانی و ناظر به مسائل فرهنگی کشورمان در قالب کتاب، گزارش، نشریه و مقالات علمی-تخصصی ارائه دهد. عمدتاً این تحقیقات به موضوعات اقتصادی و مدیریتیِ مرتبط با فرهنگ می پردازد. موضوعاتی همچون مدیریت اسراتژیک، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی و حسابداری، مدیریت تولید و فنّاوری و ... که کمر از دیدگاه سازمان ها و کس بوکارهای فرهنگی بدان پرداخته شده است.

واحد مشاورۀ گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ با بررسی میدانی در محیط خارجی و داخلی سازمان‌های فرهنگی اقدام به ارائه مشاوره‌های علمی و عملیاتی خواهد کرد. مشاوران این واحد، تجربیات گوناگونی در سازمان‌های متعدد دارند. مشاوره به سازمان‌های متقاضی می‌تواند در قالب اجرای پروژه‌های پژوهشی و مشاوره ساعتی انجام گیرد. در صفحات بعد به معرفی و توضیح حوزه‌های مشاوره این گروه پرداخته شده است.. خدمات مشاوره طی فرایند زیر ارائه می گردد.

یکی از مؤثرترین و مهم‌ترین منابع سازمان، نیروی انسانی است که اگر تربیت‌شده و توانا باشد می‌تواند سازمان را پویا و منابع متنوع و فراوانی را برای سازمان خود فراهم نماید. آموزش همواره به‌عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مدنظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز باعث رکود سازمان می‌شود. آموزش، یک وظیفه اساسی در سازمان‌ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است. کارکنان در هر سطحی از سازمان اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده، محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت‌های جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود، روش‌ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند.

گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ با در اختیار داشتن اساتید و مشاورین مجرب در حوزه‌های مرتبط با مدیریت سازمان‌ها و کسب‌وکارهای فرهنگی، آمادۀ برگزاری دوره‌های آموزشی است. واحد آموزش گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ می‌تواند به‌عنوان واحد آموزش هر موسسۀ فرهنگی، ابتدا به نیازسنجی آموزشی مبادرت ورزیده و پس از آن، آموزش‌های موردنیاز در حوزه‌های مدیریت، استراتژی، بازاریابی و فروش، مالی و حسابداری، تولید و مدیریت پروژه و سایر مفاهیم مرتبط را انجام دهد. برگزاری این دوره‌های آموزشی عمدتاً به‌صورت کارگاهی و همراه با انتقال تجربیات اجرایی و عملیاتی خواهد بود. برای آشنایی بیشتر با سرفصل‌های آموزشی و ثبت‌نام برای برگزاری آن می‌توانید به درگاه اینترنتی مجموعه مراجعه نمایید.