پژوهش

مختصری تحقیق و بررسی در حوزه اقتصاد فرهنگ و مدیریت سازمان های فرهنگی نشان می دهد که در این زمینه، پژوهش های اندکی در کشورمان صورت گرفته است. این پژوهشها نیز عمدتا در قالب ترجمه آثار خارجی بوده است. بدیهی است در چنین فضایی، لزوم پژوهش های بومی که بر روی سازمان های فرهنگی کشورمان و ناظر به مصرف کنندگان کالاها و خدمات فرهنگی ایرانی انجام شده باشد، احساس می وشد.

به منظور رفع این کمبودها، گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ بر آن شده است که پژوهش هایی کاربردی مختص بوم ایرانی و ناظر به مسائل فرهنگی کشورمان در قالب کتاب، گزارش، نشریه  و مقالات علمی-تخصصی ارائه دهد. عمدتا این تحقیقات به موضوعات اقتصادی و مدیریتی مرتبط با فرهنگ می پردازد. موضوعاتی همچون مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی و حسابداری، مدیریت تولید و فناوری و … که کمتر از دیدگاه سازمان ها و کسب و کارهای فرهنگی بدان پرداخته شده است.

 

 

گردشگری چه مزایای اقتصادی دارد؟

گردشگری به جز دوره‌هایی خاص، همواره بازاری رو به رشد و پول‌ساز بوده که مزایا و منفعت‌های زیادی برای کشورها...

چهارمین نشست کافه اقتصاد محتوا

کافه اقتصاد محتوا و استارتاپ 💫 گزارش چهارمین دورهمی کافه محتوا: 🖊در ابتدای چهارمین جلسه از سلسله دورهمی های کافه...

سومین نشست کافه اقتصاد محتوا

سومین نشست کافه اقتصاد محتوا و استارتاپ با موضوع "صنعت مرچندایزینگ یا تجاری سازی محصولات کاراکتر محور " برگزار شد....